Decydując się na prowadzenie małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa, należy liczyć się nie tylko z rozwojem firmy, ale także z wypełnianiem obowiązków ciążących w poszczególnych ustawach prawnych. Przeprowadzany przez nas audyt środowiskowy, ma na celu weryfikację poprawności Państwa działalności gospodarczej pod względem przestrzegania norm prawnych związanych z ochroną środowiska.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, czy też ustawa  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – to tylko niektóre z rozporządzeń, które obowiązują wszystkie podmioty gospodarcze. Jesteśmy po to, by Państwa przedsiębiorstwo działało i rozwijało się zgodnie z przepisami prawnymi chroniącymi przyrodę.

Co obejmuje audyt środowiskowy?

Audyt środowiskowy dotyczy sprawdzenia funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa pod względem przestrzegania przepisów prawnych, ściśle związanych z ochroną środowiska. Szczegółowy zakres audytu pod względem profilu działalności firmy oraz specyfiki branży obejmuje między innymi badania nad hałasem, emisjami do powietrza, a także gospodarką odpadami.

Przeprowadzając precyzyjny audyt środowiskowy, sprawdzamy prawidłowość funkcjonowania firmy pod względem zachowania ochrony środowiska. Ponadto dokładamy wszelkich starań, by przyjrzeć się wszelkim możliwościom oraz mało wydajnym technologiom. Wyniki audytu dostarczą cennych informacji na temat wdrożenia modernizacji, zwiększającej efektywność działania firmy oraz zmniejszenie dotychczasowych kosztów, związanych z przestrzeganiem wszystkich przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska.