Zgłoszenie instalacji spawalniczej

wpis w: Bez kategorii | 0

Zgłoszenie stanowiska spawalniczego Na podstawie obowiązujących przepisów, instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Co zawiera dokumentacja do zgłoszenia instalacji? Zawartość zgłoszenia, określa artykuł 152 wyżej wzmiankowanej ustawy. W dokumentacji, … Continued

SRAWOZDAWCZOŚĆ – Ważne terminy – sprawozdania do GUS

wpis w: Bez kategorii | 0

Podmioty gospodarki narodowej są obowiązane m.in. do przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników. Sprawozdania wypełnia się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego po zalogowaniu się na stronę: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa 27 stycznia – złożenie sprawozdania OS-6 o wytworzonych odpadach … Continued

Zgłoszenie wodnoprawne

wpis w: Bez kategorii | 0

Zgłoszenie wodnoprawne – kogo dotyczy, podstawa prawna, najnowsze wymagania prawne. Co ustawa określa? 31 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa dotycząca zmiany ustawy ? Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy ? Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. W konsekwencji … Continued

Rejestr zanieczyszczeń

wpis w: Bez kategorii | 0

Rejestr historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi: definicja, kogo dotyczy, podstawa prawna. 5 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1397 z dnia 2016.09.05). Co rozporządzenie określa? Omawiane … Continued

Szkoda w środowisku

wpis w: Bez kategorii | 0

Szkoda w środowisku: definicja, kogo dotyczy, kiedy wystąpiła, podstawa prawna. 5 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U.2016.1399 z dnia 2016.09.05). Akt ten zastępuje … Continued