• równowaga
  • rolnictwo a ochrona środowiska

Konsulting środowiskowy i doradztwo z zakresu ochrony środowiska


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach priorytetem, który bierze się pod uwagę w przypadku każdej inwestycji realizowanej w konkretnych warunkach terenowych. Znajomość wpływu procesów inwestycji budowlanej czy gospodarczej na otoczenie wymaga przeprowadzenia badań i dokonania profesjonalnej oceny, jaką jest przygotowywany przez naszą firmę raport środowiskowy. Wykonamy go na zlecenie dla Państwa inwestycji.

Znajomość poziomu oddziaływania na środowisko przez planowaną inwestycję pozwoli Państwu na wprowadzenie rozwiązań minimalizujących szkodliwe działanie i uniknięcie wysokich kar finansowych lub zamknięcia projektu. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to sposób na zachowanie pełnej kontroli i reagowanie tam, gdzie zmiany miałyby katastrofalne skutki finansowe i naturalne. Przygotowujemy go w oparciu o dokładne analizy wszystkich aspektów inwestycji.

Raporty środowiskowe

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko jest sporządzanym przez nas dokumentem, który zawiera informacje o zagrożeniach inwestycji dla otoczenia, ale też wskazówki dotyczące minimalizacji skutków, jak ochrona zdrowia i życia ludzi, mienia czy zabytków. Przeprowadzamy szczegółowe badania porównawcze środowiska przed rozpoczęciem inwestycji oraz dokonujemy szacunkowej oceny przewidywanych zmian.

Przygotowywany na zlecenie Państwa firmy raport środowiskowy wymagany jest rozporządzeniem Rady Ministrów i dotyczy konkretnych rodzajów inwestycji. Formę raportu również reguluje stosowny przepis, do którego stosujemy się przygotowując dokument. W pracy stosujemy fachową wiedzę i wykorzystujemy nowoczesne technologie informatyczne, w tym oprogramowanie, które gwarantuje poprawność i wiarygodność wyników.

Aktualności

Zgłoszenie instalacji spawalniczej

|

Zgłoszenie stanowiska spawalniczego Na podstawie obowiązujących przepisów, instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Co zawiera dokumentacja do zgłoszenia instalacji? Zawartość zgłoszenia, określa... READ MORE