Zarządzanie ochroną środowiska, doradztwo ekologiczne - powierz kwestie ochrony środowiska specjalistom!

Jeżeli zależy Państwu na:

 • uregulowaniu stanu formalno-prawnego Państwa zakładu w zakresie ochrony środowiska poprzez wykonanie dokumentacji tj.: zgłoszenie instalacji, informacja o wytwarzanych odpadach, program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub uzyskanie pozwoleń tj.:
  • pozwolenie zintegrowane,
  • pozwolenie wodnoprawne,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na zbieranie odpadów,
  • pozwolenie na transport odpadów,
  • pozwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 • przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko - sprawne i profesjonalne wykonanie opracowań tj.: karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu na środowisko (przez niektórych nazywany raport oddziaływania na środowisko),
 • spokoju podczas każdej kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Państwa zakładzie,
 • stałej współpracy z firmą porządkującą wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska, oferującą kompleksowe doradztwo z nią związane (tzw. zarządzanie ochroną środowiska),

to polecamy zapoznanie się z naszą ofertą i skorzystanie z naszych usług.

Zdajemy sobie sprawę, iż kwestie ochrony środowiska są coraz bardziej złożone, obowiązki coraz bardziej skomplikowane. Nadążanie za wszystkimi zmianami zachodzącymi w ustawie Prawo ochrony środowiska wymaga poświęcenia wielu godzin w miesiącu, a przecież są jeszcze inne istotne ustawy, nie mówiąc o aktach wykonawczych do tych ustaw. Dlatego też wychodząc na przeciw potrzebom przedsiębiorców proponujemy kompleksową usługę tzw.: zarządzanie ochroną środowiska czyli po prostu doradztwo ekologiczne. Od tej pory już nie muszą sobie Państwo zaprzątać głowy terminami przekazywania sprawozdań, wysokościami naliczanych opłat za korzystanie ze środowiska, wątpliwościami jakie decyzje powinni Państwo uzyskać. Zajmiemy się tym MY!

 

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.zarządzanie ochroną środowiska | decyzje środowiskowe | opłaty za korzystanie ze środowiska | pozwolenie zintegrowane | zgłoszenie instalacji | pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | raport o oddziaływaniu na środowisko | karta informacyjna| raport oddziaływania na środowisko | program gospodarki odpadami | program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | pozwolenie na wytwarzanie odpadów | standardy emisyjne | bilans LZO | ochrona środowiska | raport KOBIZE

Copyright (c)2012